Systém REKOS zajišťuje evidenci žádostí o udělení obecních symbolů a shromažďuje informace o obecních symbolech České republiky.

Právo užívat obecní symboly uděluje předseda Poslanecké sněmovny na základě doporučení Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu (VVVKMT).

Žádosti o udělení obecních symbolů projednává Podvýbor pro heraldiku a vexilologii, který je součástí VVVKMT. Jednání podvýboru jsou ze zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, neveřejná.

Podvýbor stanoví expertní skupinu, která je jeho poradním orgánem a je složena z odborníků v oboru heraldiky (nauka o znacích) a vexilologie (nauka o vlajkách).

Informace k podání žádosti o schválení obecních symbolů

Databáze REKOS obsahuje 5668 obcí (5631 vlajek, 5491 znaků) a je stále doplňována.

Doplnění vyobrazení historických znaků v databázi REKOS:

Rádi bychom zastupitele měst a obcí informovali
o možnosti doplnění vyobrazení historických znaků (popř. historických vlajek) a jejich blasonů (slovních popisů) do databáze REKOS.
Tato služba je zcela bezplatná.
K doplnění historických symbolů je potřeba zaslat pouze žádost o toto vložení dopisem starosty či jiného pověřeného zastupitele s tím, že v příloze bude přiloženo aktuálně užívané vyobrazení symbolu a případně i slovní popis, který užíváte. Pokud slovní popis obec nemá stanoven, popř. užívá-li nevhodný popis, bude stanoven podvýborem.