Systém REKOS zajišťuje evidenci žádostí o udělení obecních symbolů a shromažďuje informace o obecních symbolech České republiky.

Právo užívat obecní symboly uděluje předseda Poslanecké sněmovny na základě doporučení Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu (VVVKMT).

Žádosti o udělení obecních symbolů projednává Podvýbor pro heraldiku a vexilologii, který je součástí VVVKMT. Jednání podvýboru jsou ze zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, neveřejná.

Podvýbor stanoví expertní skupinu, která je jeho poradním orgánem a je složena z odborníků v oboru heraldiky (nauka o znacích) a vexilologie (nauka o vlajkách).

Informace k podání žádosti o schválení obecních symbolů

Databáze REKOS obsahuje 5553 obcí (5523 vlajek, 5352 znaků) a je stále doplňována.

Doplnění vyobrazení historických znaků v databázi REKOS: Rádi bychom zastupitele měst a obcí informovali o možnosti doplnění vyobrazení historických znaků a jejich blasonu (slovního popisu) do databáze REKOS. Tato služba je zcela bezplatná. K doplnění historických symbolů je potřeba zaslat žádost (viz Informace), která bude obsahovat aktuálně užívané vyobrazení symbolu.