Symboly Olomouckého kraje

Symboly obcí Olomouckého kraje

Znak

Modro-zlatě čtvrcený štít, v prvním poli moravská orlice ve druhém poli slezská orlice, ve třetím poli kosmé modré vlnité břevno, ve čtvrtém poli zlatá majuskulní písmena SPQO (2,2).

Znak Olomouckého kraje

Datum rozhodnuti: 27. 6. 2001
Číslo rozhodnutí: 87

Vlajka

Modro-žlutý čtvrcený list, v horním žerďovém poli moravská orlice v dolním žerďovém poli kosmý modrý vlnitý pruh široký jednu desetinu délky listu se třemi vrcholy a čtyřmi prohlubněmi. V horním vlajícím poli slezská orlice, v dolním vlajícím žlutá majuskulní písmena SPQO (2,2). Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.

Vlajka Olomouckého kraje

Datum rozhodnuti: 27. 6. 2001
Číslo rozhodnutí: 87