Informace

Systém REKOS zajišťuje evidenci žádostí o udělení obecních symbolů a shromažďuje informace o obecních symbolech České republiky.

Právo užívat obecní symboly uděluje předseda Poslanecké sněmovny na základě doporučení Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu (VVVKMT).

Žádosti o udělení obecních symbolů projednává Podvýbor pro heraldiku a vexilologii, který je součástí VVVKMT. Jednání podvýboru jsou ze zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, neveřejná.

Žádost o schválení obecních symbolů musí obsahovat:

 • průvodní dopis na hlavičkovém papíru - opatřen razítkem obce a podpisem pověřeného zastupitele
 • kopii usnesení zastupitelstva, kterým schválilo předložené návrhy
 • barevné vyobrazení návrhu ve formátu A 4 s uvedením autora
 • návrh slovního popisu předloženého návrhu
 • odůvodnění použitých figur v návrhu

Základní zásady

Žádosti je možné doručit:

 • datovou schránkou Poslanecké Sněmovny: bykaigw
 • nebo poštou na adresu: Podvýbor pro heraldiku a vexilologii, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1.

Podvýbor stanoví expertní skupinu, která je jeho poradním orgánem a je složena z odborníků v oboru heraldiky (nauka o znacích) a vexilologie (nauka o vlajkách).

Expertní skupina

Členové:

 • Ing. Petr Exner
 • Mgr. Petr Houzar, DiS., Ph.D.
 • Kryštof Huk
 • PhDr. Karel Müller
 • PhDr. Zbyšek Svoboda
 • prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.

Podvýbor pro heraldiku a vexilologii - kontaktní osoba

Mgr. Helena Nováková - tajemnice výboru, 257 17 3361, 3363, novakovah@psp.cz, viz kontakty