Symboly Libereckého kraje

Symboly obcí Libereckého kraje

Znak

Červeno-modře čtvrcený štít, v prvním a čtvrtém poli český lev, ve druhém poli stříbrné vozové kolo s osmi rameny, ve třetím poli stříbrný volný vydutý hrot.

Znak Libereckého kraje

Datum rozhodnuti: 8. 10. 2001
Číslo rozhodnutí: 92

Vlajka

Červeno-modře čtvrcený list. V horním žerďovém a dolním vlajícím poli český lev. V dolním žerďovém poli volné bílé trojúhelníkové pole se dvěma vydutými stranami hrotem nahoru. V horním vlajícím poli bílé vozové kolo s osmi rameny. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.

Vlajka Libereckého kraje

Datum rozhodnuti: 8. 10. 2001
Číslo rozhodnutí: 92