Symboly Ústeckého kraje

Symboly obcí Ústeckého kraje

Znak

Červeno-modře čtvrcený štít. V prvním poli český lev. Ve druhém poli vyrůstá z modré vlnité paty se třemi stříbrnými vlnitými břevny do zeleného trojvrší stříbrná kvádrovaná věž s cimbuřím se sedmi stínkami, s prolomenou branou a zdviženou zlatou mříží. Ve třetím poli na zeleném trávníku stříbrný pluh. Ve čtvrtém poli stříbrný lev se zlatou zbrojí a dvěma ocasy majícími v místech křížení dva zlaté uzly. Lev má na hlavě stříbrnou kolčí přilbu se zlatou korunou a zlatými složenými orlími křídly. Zpod přilby splývá na hruď stříbrný kroužkový závěs se zlatým lemem.

Znak Ústeckého kraje

Datum rozhodnuti: 9. 4. 2002
Číslo rozhodnutí: 104

Vlajka

Čtvrcený list. V horním žerďovém červeném poli český lev. Dolní žerďové pole tvoří vodorovné pruhy, modrý a zelený, v poměru 7 : 3. Na zeleném pruhu bílý pluh. Horní vlající pole modrý pruh široký jednu desetinu šířky pole, zelené trojvrší, široké tří pětiny šířky pole a modrý zvlněný pruh se třemi bílými vlnitými pruhy, z něhož do zeleného trojvrší vyrůstá bílá kvádrovaná věž s cimbuřím se sedmi zuby, prázdnou branou a zdviženou žlutou mříží. V dolním vlajícím červeném poli bílý lev se žlutou zbrojí a dvěma ocasy majícími v místech křížení dva žluté uzly. Lev má na hlavě bílou kolčí přilbu se žlutou korunou a žlutými složenými orlími křídly. Zpod přilby splývá na hruď bílý kroužkový závěs se žlutým lemem. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.

Vlajka Ústeckého kraje

Datum rozhodnuti: 9. 4. 2002
Číslo rozhodnutí: 104