Symboly Královéhradeckého kraje

Symboly obcí Královehradeckého kraje

Znak

Červeno-modře čtvrcený štít, v prvním a čtvrtém poli český lev, ve druhém poli zlaté unciální písmeno G, a ve třetím poli zlatá koruna.

Znak Královéhradeckého kraje

Datum rozhodnuti: 8. 10. 2001
Číslo rozhodnutí: 92

Vlajka

Červeno-modře čtvrcený list, v horním žerďovém poli a dolním vlajícím poli český lev. V dolním žerďovém poli žlutá koruna. V horním vlajícím poli žluté unciální písmeno G. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.

Vlajka Královéhradeckého kraje

Datum rozhodnuti: 8. 10. 2001
Číslo rozhodnutí: 92