Nápověda k vyhledávání symbolu

Pro vyhledání symbolu musíte zadat alespoň jednu vyhledávací podmínku. Pokud zadáte podmínek více, budou nalezeny symboly, které odpovídají všem zadaným podmínkám současně.

Popis vyledávacích polí

Obec

Do pole obec můžete zadat celý název obce, města, městské části, nebo vojenského újezdu. Také můžete zadat pouze počáteční část názvu.
Například pokud zadáte lhot bodou vyhledány obce Lhota, Lhotka, Lhotsko,…

Pověřená obec

Do pole pověřená obec můžete zadat název, nebo část názvu pověřené obce. Budou vybrány všechny obce, města, městské části a vojenské újezdy které spadají pod zadanou pověřenou obec, nebo obce.

Kraj

Můžete vybrat jeden z krajů ČR. Výsledkem vyhledání budou všechny obce, města, městské části a vojenské újezdy v tomto kraji. Pokud vyberete kraj, budou se v poli okres nabízet pouze okresy vybraného kraje.

Okres

Můžete vybrat jeden z okresů ČR. Pokud je v poli kraj vybrán některý z krajů, můžete vybrat pouze jeden z jeho okresů. Pokud vyberete okres, budou výsledkem vyhledání všechny obce, města, městské části a vojenské újezdy v tomto okresu.

Popis vlajka, popis znak

Slova, nebo fráze zadané v těchto polích budou vyhledávány ve slovním popisu vlajky, popř. znaku. Můžete zadat jedno nebo více slov oddělených mezerou. Budou vyhledány všechny vlajky(znaky), které ve svém popisu obsahují alespoň jedno z těchto slov.Vyhledávání bere v úvahu tvarosloví českého jazyka, tzn. vyhledává slova ve všech pádech, časech, atd.

Příklad: Pokud zadáte slovo husa do pole popis vlajky, budou vyhledány všechny obce, v jejichž popisu vlajky se nachází slova husa, husy, husí, husu, atd.

Pokud chcete vyhledávat přesnou frázi, musí být uzavřená do uvozovek. V takovém případě se vyhledává přesně zadaná fráze a nebere se v úvahu tvarosloví.

Rok rozhodnutí

Do tohoto pole můžete zadat rok ve čtyřmístném tvaru (např. 2006). Budou vyhledány všechny obce, kterým byla v daném roce udělena vlajka, popř. znak.