Zpět na výsledky

Symboly – Náchod

Kraj: Královéhradecký

Okres: Náchod

Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem: Náchod

 

Znak

V modrém štítě volná brána se dvěma věžemi, každá v patře rozdělená římsou, se třemi (1, 2) černými okny, horním gotickým, a zakončená cimbuřím o třech stínkách. Mezi věžemi kvádrovaná hradba s cimbuřím o třech stínkách prolomená prázdnou branou s vytaženou zlatou mříží. Nad branou červený gotický štítek s českým lvem.

Tento znak je historický

Vlajka

Modrý list s prolomenou branou se zdviženou mříží mezi dvěma věžemi, vše bílé s cimbuřím. Každá věž má tři (1,2) prázdná okna. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Datum rozhodnutí: 10. 7. 2003
Číslo rozhodnutí: 30