Zpět na výsledky

Symboly – Milasín

Kraj: Vysočina

Okres: Žďár nad Sázavou

Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem: Bystřice nad Pernštejnem

 

Znak

Ve stříbrném štítě šikmo položené červené pootevřené rty.

Datum rozhodnutí: 12. 9. 1996
Číslo rozhodnutí: 19

Vlajka

Bílý list se dvěma šikmými červenými pruhy širokými jednu čtvrtinu šířky listu, oddělené bílým pruhem širokým jednu osminu šířky listu. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Datum rozhodnutí: 12. 9. 1996
Číslo rozhodnutí: 19