Zpět na výsledky

Symboly – Praha 10

Kraj: Hlavní město Praha

Okres: Hlavní město Praha

Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem: Hlavní město Praha

 

Znak

Štít dopola dělený, pak rozpoltěný. Vpravo v hořejším stříbrném poli je červený štítek se stříbrným dvouocasým lvem se zlatou korunou a zlatými drápy a s vyplazeným jazykem červeným. Dolní pravé pole je modré a má zlatou vrš otvorem nalevo položenou, nad níž jsou dvě zkřížené stříbrné širočiny na zlatých topůrcích. Levá, červená polovice štítu je prostoupena zlatou, stříbrné cimbuří o čtyřech a půl stínkách nesoucí zdi z tesaných kamenů, která z přirozeného trávníku vystupuje. Zeď sama je prolomena klenutou branou se zlatým, do polovice spuštěným hřebenem a s otevřeným dopředu levým křídlem, a to tak, že dělící čára štítu rozpolťuje pravou, trochu zvýšenou věž a otvor brány. Z brány vyniká obrněná zahnutá pravice, která v prosté pěsti drží nahý meč na zlaté rukojeti, jím vzhůru a před sebou máchajíc. Na okraji hlavy štítu spočívá stříbrná zděná koruna s pěti výběžky.

Datum rozhodnutí: 5. 12. 1997
Číslo rozhodnutí: 27

Vlajka

List praporu je rozdělen do tří vodorovných pruhů stejné šíře, horního stříbrného, prostředního červené a spodního modré barvy. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Datum rozhodnutí: 5. 12. 1997
Číslo rozhodnutí: 27