Zpět na výsledky

Symboly – Praha 22

Kraj: Hlavní město Praha

Okres: Hlavní město Praha

Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem: Hlavní město Praha

 

Znak

V modrém štítě na písčité půdě prázdná brána se dvěma věžemi a hradbou, vše stříbrné, kvádrované a s cimbuřím. V bráně zdvižená zlatá mříž. Věže nahoře s černým oknem se zlatou mříží, červenou valbovou střechou se dvěma zlatými makovicemi a pod okny s gotickým štítkem, vpravo stříbrno-černě kosmo děleným, vlevo stříbrným s červeným tlapatým křížem s osmi hroty. Před branou sv. Jiří na stříbrném vzepjatém koni s červeným uzděním a postrojem, oděný do úplné železné zbroje, zelené suknice a červeného, žlutě podšitého pláště, s mečem u pasu, vrážející oběma rukama kopí přirozené barvy do oheň soptícího jícnu zelené saně svíjící se pod koněm. Na štítě stříbrná hradební koruna s pěti stínkami.

Vlajka

List tvoří čtyři vodorovné pruhy, modrý, červený, bílý a zelený. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.

Datum rozhodnutí: 5. 3. 2018
Číslo rozhodnutí: 8