Zpět na výsledky

Symboly – Bezděkov

Kraj: Plzeňský

Okres: Klatovy

Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem: Klatovy

 

Znak

V modrém štítě s černou čtvrtí se zlatou růží s červeným semeníkem šikmo postavený zlatý meč. Vše přeloženo stříbrným oválným štítkem s červenou kvádrovanou věží s cimbuřím, převýšenou modrou hvězdou. Štítek provázen dole doleva do oblouku pěti zlatými hvězdami.

Datum rozhodnutí: 27. 5. 2008
Číslo rozhodnutí: 32

Vlajka

Modrý list s bílým kruhovým polem dole provázeným do oblouku pěti žlutými šesticípými hvězdami. V poli červená kvádrovaná věž s cimbuřím převýšená modrou šesticípou hvězdou. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.

Datum rozhodnutí: 27. 5. 2008
Číslo rozhodnutí: 32