Zpět na výsledky

Symboly – Lom

Kraj: Ústecký

Okres: Most

Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem: Litvínov

 

Vlajka

List tvoří tři svislé pruhy červený, bílý a modrý, přes které je položen na podélné ose listu žlutý vodorovný zubatý pruh široký jednu čtvrtinu šířky listu, se třemi obdélníkovými zuby a dvěma stejnými mezerami. V prostředním zubu zelený vztyčený lipový list. Výška zubu je jedna třetina šířky žlutého pruhu. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Datum rozhodnutí: 13. 5. 2003
Číslo rozhodnutí: 22