Zpět na výsledky

Symboly – Praha-Satalice

Kraj: Hlavní město Praha

Okres: Hlavní město Praha

Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem: Hlavní město Praha

 

Znak

V děleném štítě vpravo v červeném poli zlatá hradební zeď se stříbrným cimbuřím o viditelných čtyřech stínkách, která je kvádrovaná. Prolomená je polovinou brány se stříbrnou klenbou, jejíž prostřední klenák je zlatý. Veřeje brány jsou přirozené barvy ze dřeva se zlatými panty. V bráně na černém pozadí půl povytažené zlaté mříže a pod ní z poltící čáry vyrůstá ozbrojená ruka držící stříbrný meč se zlatým jílcem a záštitou. Nad hradební zdí vidí se dvě zlaté kvádrované věže s cimbuřím, střechou a makovicemi téže barvy. Levá je vyšší a širší a je zobrazena jen z poloviny, polcena je též její valbová střecha, cimbuří o dvou viditelných stínkách a trojdílné okno. Pravá věž je užší a nižší, je zobrazena celá a kromě dvojdílného okna a stanové střechy, jakož i cimbuří o třech stínkách je stejná jako věž levá. Okna obou věží jsou černá se stříbrným orámováním. V levém modrém poli tři stříbrná břevna a přes ně tři zlaté zkřížené obilné klasy.

Datum rozhodnutí: 27. 10. 1997
Číslo rozhodnutí: 42

Vlajka

List tvoří dva šikmé pruhy, červený vycházející z první šestiny dolního okraje listu do páté šestiny horního okraje listu a bílý vycházející z druhé šestiny dolního okraje listu do šesté šestiny horního okraje listu, které dělí list na žerďové žluté a vlající modré pole. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Datum rozhodnutí: 27. 10. 1997
Číslo rozhodnutí: 42