Zpět na výsledky

Symboly – Dyjákovice

Kraj: Jihomoravský

Okres: Znojmo

Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem: Znojmo

 

Znak

Ve zlatém štítě zkřížené černé ostrve, provázené dvěma odvrácenými červenými kapry hlavami k hornímu okraji.

Datum rozhodnutí: 22. 11. 2001
Číslo rozhodnutí: 97

Vlajka

Žlutý list se dvěma černými zkříženými ostrvemi, provázenými dvěma odvrácenými červenými kapry hlavami k hornímu okraji listu. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Datum rozhodnutí: 22. 11. 2001
Číslo rozhodnutí: 97