Zpět na výsledky

Symboly – Radnice

Kraj: Plzeňský

Okres: Rokycany

Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem: Radnice

 

Vlajka

List praporu tvoří zelené pole ve tvaru zeleného rovnoramenného trojúhelníku s vrcholem v dolním žerďovém rohu, bílé středové kosé pole s rožmberskou červenou růží z městského znaku uprostřed a červené pole ve tvaru rovnoramenného trojúhelníku v horním vlajícím cípu. Šířka bílého pole je na horním a dolním okraji listu rovna jedné třetině délky listu. Poměr šířky praporu k délce je 2:3.

Datum rozhodnutí: 15. 7. 1993
Číslo rozhodnutí: 10