Zpět na výsledky

Symboly – Kašava

Kraj: Zlínský

Okres: Zlín

Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem: Zlín

 

Znak

Dělený štít, nahoře ve zlatém poli dvě proti sobě stojící černé odvrácené korunované orlice s červenými jazyky, držící v pařátech dva zkřížené meče, pravá modrý, levá červený. Dolní pole červeno-modře polceno, v něm dolní polovina zlatého kola sv. Kateřiny.

Datum rozhodnutí: 6. 4. 1998
Číslo rozhodnutí: 52

Vlajka

List tvoří tři vodorovné pruhy: červený, žlutý a modrý v poměru 1:4:1. Uprostřed dvě proti sobě stojící černé odvrácené orlice se žlutou korunou a červeným jazykem držící v pařátech dva zkřížené meče, žerďová modrý a protilehlá červený. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Datum rozhodnutí: 6. 4. 1998
Číslo rozhodnutí: 52