Zpět na výsledky

Symboly – Skřipov

Kraj: Moravskoslezský

Okres: Opava

Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem: Opava

 

Znak

Ve zlatém štítě stříbrný kůl se třemi červenými obrácenými krokvemi. Vpravo na pahorku jehličnatý, vlevo listnatý strom, vše přirozených barev.

Datum rozhodnutí: 5. 12. 1997
Číslo rozhodnutí: 27

Vlajka

Zelený list s bílým středovým kůlem širokým jednu pětinu délky listu. Na kůlu tři červené obrácené krokve široké jednu šestinu šířky listu. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Datum rozhodnutí: 5. 12. 1997
Číslo rozhodnutí: 27